Home » Porady Dietetyka » Kobieta

Zapotrzebowanie energetyczne EER - Instytut Żywności i Żywienia | Normy na energię dla niemowląt, dzieci i młodzieży

 

Dobowe zapotrzebowanie grupy na energię (wartość podawana w normach żywienia) to średnie zapotrzebowanie na energię zdrowych, prawidłowo odżywionych osób, o prawidłowej masie ciała i określonej aktywności fizycznej wchodzących w skład danej grupy. Zapotrzebowanie energetyczne

 grupy (ang. Estimated Energy Requirement, EER) w przeliczeniu na jedną osobę musi uwzględniać cechy danej osoby, tj. wiek, płeć, aktywność fizyczną, wymiary antropometryczne (masę ciała i wzrost).

 

Legenda:

Aktywność fizyczna ( PAL ) 

- Dobowy średni poziom aktywności fizycznej oblicza się, stosując współczynnik PAL (ang. physical activity level), który równy jest ilorazowi całkowitego wydatku energetycznego i podstawowej przemiany materii. PAL = TEE / PPM W raporcie WHO z 2004 r. zaproponowano nowe wartości współczynnika PAL dla różnych poziomów aktywności fizycznej.

Wartość współczynnika aktywności fizycznej (k) wynosi:

 

 • 1,2 – 1,39 – w przypadku bezruchu np. leżenia w łóżku z powodu choroby

lub

 • jeśli treningi odbywają się mniej niż 3 razy w tygodniu i trwają nie dłużej niż 30 minut każdy – współczynnik aktywności fizycznej wynosi 1,4,
 • 1,4-1,69 – w przypadku niskiej aktywności fizycznej np. siedzącego trybu życia połączonego z sporadycznymi marszami, jazdą na rowerze, ćwiczeniami,

lub

 • jeśli treningi odbywają się 3 razy w tygodniu i trwają po 60 minut każdy (w każdym z treningu jest minimum 20-30 minut ćwiczeń siłowych) – współczynnik aktywności fizycznej wynosi 1,6,
 • 1,7-1,99 – dla umiarkowanej aktywności fizycznej np. pracy fizycznej/ pracy siedzącej połączonej z lekkimi treningami o regularnym charakterze,

lub

 • jeśli treningi odbywają się 3 razy w tygodniu i trwają po 60 minut każdy (w każdym treningu jest minimum 45 minut ćwiczeń siłowych) lub jeśli treningi odbywają się 4 razy w tygodniu i trwają po 60 minut każdy (w każdym treningu jest minimum 20-30 minut ćwiczeń siłowych) – współczynnik aktywności fizycznej wynosi 1,75
 • 2,0-2,4 – aktywny tryb życia, który uwzględnia bardzo ciężką pracę fizyczną lub wyczerpujące treningi siłowe,

lub

 • jeśli treningi odbywają się 5 razy w tygodniu i trwają po minimum 60 minut każdy (a w każdym treningu jest minimum 45 minut ćwiczeń siłowych) – współczynnik aktywności fizycznej wynosi 2,0,
 • jeśli treningi odbywają się 7 razy w tygodniu i trwają po minimum 60 minut każdy (a w każdym treningu jest minimum 45 minut ćwiczeń siłowych) – współczynnik aktywności fizycznej wynosi 2,2,
 • powyżej 2,4 – profesjonalne uprawianie sportów.

lub

 • jeśli treningi odbywają się dwa razy dziennie każdego dnia, a każdy trwa minimum 60 minut (w każdym treningu jest minimum 45 ćwiczeń siłowych) – współczynnik aktywności fizycznej wynosi 2,4.

 

Powyższe wartości ułatwiają oszacowanie PAL, jednak nie można spodziewać się tutaj najwyższej dokładności. Jeśli nas to nie satysfakcjonuje, to powinniśmy obliczyć wydatki energetyczne naszego organizmu. Wymaga to określenia ilości energii niezbędnej do wykonywania danych czynności np. pracy, spaceru, treningu.

 

Dobowy średni wskaźnik aktywności fizycznej nie jest niestety łatwy w oszacowaniu. Może okazać się, że wiele aktywności oszacowaliśmy nieprawidłowo. Zapominamy, że liczą się tutaj nawet drobne prace, takie jak np. prasowanie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków.

 

Eksperci (FAO/WHO/UNU, 2004) zgadzają się, że codzienna aktywność fizyczna na poziomie PAL wynoszącym co naj- mniej 1,70 wpływa na zmniejszenie ryzyka nadwagi i otyłości, chorób ukła- du krążenia, cukrzycy, niektórych nowotworów, osteoporozy i sarkopenii.

 

MJ/d     kcal/d

- Normy na energię wyraża sie w dwóch jednostkach: w megadżulach (MJ) i dodatkowo w kilokaloriach (kcal). Stosuje się nastepujące współczynniki przeliczania energii wyrażonej w kcal na MJ i odwrotnie: 1000kcal = 4,184 MJ; 1 MJ = 239 kcal 

Instytut Żywności i Żywienia